Terug naar vorige stap

Alle resultaten binnen: Afvalinzameling en melding

Hier vindt u een overzicht waar en op welke wijze u uw afval kunt aanbieden en hoe en waar u kunt melden dat ergens (zwerf)afval is aangetroffen.