URL van de pagina:

Goirle Glanst Speerpunt Verbinden, Wonen en Zorg

Gezondheid en welzijn zijn onlosmakelijk verbonden met prettig wonen in een toegankelijke, veilige en groene leefomgeving. Goede woonvoorzieningen, werkgelegenheid en infrastructuur dragen bij aan het welzijn.