Terug naar vorige stap

URL van de pagina:

Goirle Glanst Doelstelling Het Bevorderen van Maatschappelijke Participatie

Dat betekent meedoen in de gemeente waarin inwoners elkaar ontmoeten, kennen en ondersteune.