URL van de pagina:

ContourdeTwern ANWB Automaatje

Automaatje is een concept van de ANWB dat uitgevoerd wordt door ContourdeTwern. Vrijwillige chauffeurs rijden op verzoek een rit die u 2 dagen van tevoren aanvraagt. Het project is op 26 oktober 2020 gestart. Door de Corona crisis moeten ritten aan strenge voorwaarden voldoen. Daarom moet u vooraf informatie inwinnen bij ContourdeTwern. Voor nadere informatie: INFOGOIRLE@CONTOURDETWERN of 013-5349191 of https://www.contourdetwern.nl/