URL van de pagina:

Dag van de Mantelzorg

Ieder najaar wordt er een speciale dag georganiseerd om de
mantelzorgers in Goirle en Riel in het zonnetje te zetten.
Opgave bij ContourdeTwern als u wilt worden uitgenodigd.
Tel: 013-5349191

Locaties

    Contactpersonen