URL van de pagina:

Bossen Nieuwkerk

Deze 125 ha bos, in de jaren1930-1936 in werkverschaffing aangeplant, grenst aan het landgoed Nieuwkerk en is in beheer bij Brabants Landschap. Zie ook de agendafunctie "Goolse Geheimen".