Terug naar vorige stap

Categorieën binnen het thema: Elektronische zorg (E-Health)

Hier vindt u een overzicht van organisaties die elektronisch (via computer, telefoon of tablet) digitaal faciliteiten aanbieden. Het betreft vooral organisaties die landelijk of regionaal werken.Met dit thema wordt aangesloten bij de snelle ontwikkelingen die zich nu voordoen en kan aanvullende en uitgebreide informatie worden verkregen

E-Begeleiding E-Informatie E-Leren E-Medisch en paramedisch E-Preventie E-Service E-Sport en Gezondheid E-Training E-Wonen E-Zorg

Start direct met zoeken