URL van de pagina:

Buurtschap De Laaileuters

een vereniging van buurtbewoners die zich bezighoudt met het wel en wee
in de buurt, spreekbuis naar gemeente en/of organiseren van ontmoetingen
rond Looienhoek Riel