Terug naar vorige stap

URL van de pagina:

Burgerinitiatief ’t Elfde Geheim

Dit burgerinitiatief is gestopt vanwege te winig belangstelling.
Dit was een burgerinitiatief voor mannen vanaf 18 jaar om elkaar
te ontmoeten, te praten en nieuwe dingen te ondernemen.
Iedere maandagochtend van 9.30-13.00 en woensdag van
13.30-17.00 in het cc Jan van Besouw vrije inloop