URL van de pagina:

ContourdeTwern Vrijwillige Ouderenadviseurs

Alle mensen die 80 worden in het lopende jaar worden benaderd of ze een preventief huisbezoek wensen van een vrijwillige ouderenadviseur. Er wordt dan met de 80-jarige gesproken over zorg, welzijn, veiligheid, vervoer en financiën. Het doel van het gesprek is om mensen te informeren over de mogelijkheden in Goirle. Dit bezoek wordt aangeboden door KBO en gemeente in samenwerking met ContourdeTwern door speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers. Voor nadere informatie: INFOGOIRLE@CONTOURDETWERN of https://www.contourdetwern.nl/