URL van de pagina:

Biljarten bij D’n Brands

Elke week met even weeknummer is er op dinsdag vrije inloop bij D'n Brands van 13.30 tot 15.00 uur voor mensen met dementie die willen biljarten. Contact: dementieconsulente.

Contactpersonen